Remon Bergkotte

”’Ik heb in 2006 voor Balance gekozen, omdat ik wilde werken op spraakmakende projecten en wilde doorgroeien naar de zwaardere contractmanagementfuncties binnen de weg- en waterbouw.”

Remon Bergkotte

Zou je jezelf in een aantal zinnen kunnen voorstellen?

Ik ben Remon Bergkotte en ben sinds 2006 in dienst bij Balance. Ik ben werkzaam binnen de expertise contractmanagement en vervul op dit moment de rol van contractmanager bij verschillende waterschappen. Ik heb hiervoor werkervaring opgedaan bij onder andere de gemeente Amsterdam, provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat en de Dienst Noord-Zuidlijn. Verder ben ik op spraakmakende projecten als de Oostlijn, de Rijnlandroute, de parallelstructuur A12 en de boortunnel van de Noord-Zuidlijn werkzaam geweest. Naast de rol als contractmanager heb ik ook werkervaring opgedaan als (strategisch) contractadviseur, lead-auditor en contractvoorbereider. Voor de junior en medior medewerkers binnen Balance treed ik op als coach met als doel om op basis van eigen ervaringen kennis over te brengen en advies te geven over de aanpak van een project.

Hoe ziet jouw werkdag eruit?

Mijn werkdagen zijn wisselend en hangen af van de fase van het project. In de contractvoorbereiding en de aanbestedingsfase bestaan mijn werkzaamheden uit het vergaderen met het IPM-team en het afstemmen met de afdeling inkoop (voorbereiden en begeleiden aanbesteding). Ik ben verantwoordelijk voor het opstellen van de marktbenaderingsstrategie en het inkoopplan. De contractvoorbereiding wordt veelal verzorgd door een ingenieursbureau waarmee dus ook de nodige interactie c.q. overleg nodig is. Tijdens de uitvoeringsfase van een project is er veel interactie met de aannemer en heerst er een andere dynamiek. Naast het vergaderen met het IPM-team vindt er veel overleg plaats met de aannemer over de voortgang (projectoverleg), wijzigingen (VTW-overleg) en de toetsen (SCB). Ik heb daarnaast ook meerdere keren per week afstemming met de contractmanager van de aannemer over lopende uitvoeringszaken. Daarnaast coach ik een aantal keer per maand interne medewerkers.

Waarom heb jij voor Balance gekozen?

Ik heb in 2006 voor Balance gekozen, omdat ik wilde werken op spraakmakende projecten en wilde doorgroeien naar de zwaardere contractmanagementfuncties binnen de weg- en waterbouw. Toen ik in dienst kwam bij Balance waren er veel senior medewerkers in dienst die dergelijke functies reeds vervulden en door wie ik in het begin ook gecoacht ben. Balance geeft haar medewerkers de ruimte om een eigen ontwikkeling te kiezen en ondersteunt deze visie met gerichte begeleiding in de vorm van opleidingen, trainingen en cursussen. Daarnaast bestaan er ook mogelijkheden om via het interne opleidingsprogramma de benodigde soft-skills verder te ontwikkelen. Ik heb zelf een ontwikkeling gekozen binnen de expertise contractmanagement.

Welke ontwikkelroute heb jij bij Balance kunnen doorlopen?

In mijn eerste opdracht voor Balance was ik werkzaam in de rol van senior projectleider (vergelijkbaar met de dubbelrol contractmanager/ technisch manager). Ik begeleidde op dat moment RAW-bestekken in de voorbereiding en de uitvoering. Binnen de expertise contractmanagement waren de UAV-GC-contracten meer en meer op komst en wilde ik graag aanhaken bij deze ontwikkelingen. Enerzijds heb ik toen een opleiding lead-auditor gevolgd en anderzijds diverse cursussen die inhaken op de voorbereiding, aanbesteding en beheersing van UAV-GC-contracten. Naast deze leerontwikkeling is het ook belangrijk om op deze momenten opdrachten te krijgen op basis waarvan je werkervaring uitgebreid wordt. Ik ben vervolgens via Balance op diverse grote projecten (Oostlijn, Rijnlandroute, parallelstructuur A12) ingezet en heb hierdoor relevante werkervaring kunnen op doen.

Wat is jouw meest bijzondere project en waarom?

Mijn meest bijzondere project is de parallelstructuur A12 geweest. Enerzijds heeft dit te maken met de dimensies van het project; een grote beweegbare brug, een onderdoorgang onder de A12 en een 7 km provinciale weg. Anderzijds heeft dit te maken met de bijzondere samenwerking tussen Arcadis en Balance, waarbij de gehele contractbeheersing voor de provincie Zuid-Holland is verzorgd. In deze opdracht heb ik ervaren hoe een goede samenwerking bijdraagt aan een gezamenlijke visie voor de beheersing van het complexe DBM-contract. Doordat alle disciplines met ruime werkervaring zijn ingevuld is het project succesvol verlopen voor de opdrachtgever.

Wat moeten toekomstige collega’s weten als ze bij Balance gaan werken?

Ik zou toekomstige collega’s adviseren om voor zichzelf een ontwikkelplan te formuleren. Enerzijds dient dit plan gebaseerd te zijn op de rol waar je naar toe zou willen groeien, anderzijds op de expertises waarbinnen je graag werkzaam wilt zijn. Balance kan vervolgens bijdragen aan jouw persoonlijke ambitie en deze ontwikkeling mogelijk maken. Daarnaast is het goed om bij jezelf na te gaan aan welke zijde van de tafel je bij voorkeur opereert. Balance voert namelijk opdrachten uit voor de centrale en decentrale overheid, maar ook voor de markt als de aannemerij. Gedurende het jaar is er ook voldoende gelegenheid om je Balance-collega’s op een informele wijze te leren kennen.

Begin met typen en druk op enter om te zoeken